Personal

 

Avdelning Gul
Det här är vår yngre barnavdelning. Den ligger på nedre plan och är lätt tillgänglig för de yngre barnen. Inskolningen på denna avdelning är viktig. Anknytning mellan barn och personal är en viktig del av inskolningen. Det är därför som den måste ta tid! Inskolningen tar oftast mellan 3-5 dagar. Mer info får man innan man ska börja på förskolan. För att stärka barnens språkutveckling har vi mycket sång och ramsor i vår utbildning. Utevistelse är viktig i vår förskola. Vi är på vår uteplats eller går en runda i  vår närmiljö.

Vi har en väl avvägd dagsrytm med frukost 7:30 lunch 11:00 vila och mellanmål 14:00. Övriga tider är vi ute eller inne och har utbildning för barnen.

Avdelningen Grön
På vår mellanavdelning. Den ligger en trappa upp. I vår utbildning har vi bland annat vi mycket med språk. Vår profil i form av Naturvetenskap och Teknik gör sig mera gällande i form av experiment och olika planerade aktiviteter i vår utbildning. Lärmiljön är inriktad på olika ämnesområden i läroplan. I vårt rörelserum har vi rörelse och barnen klarar av att gå längre bort från vår förskola i vår närmiljö. Vår utbildning stegras då barnen blir äldre och klarar av mer.

Vi har en väl avvägd dagsrytm med frukost 7:30 lunch 11:00 vila och mellanmål 14:00. Övriga tider är vi ute eller inne och har utbildning för barnen.

 

Avdelningen Röd
Här går våra äldsta barn på förskolan. De går också en trappa upp. 

Utbildningen segras och barnen utmanas mera efter sin förmåga. Att få ett försprång genom att automatisera penngreppet innan förskoleklass är en ambition som utbildningen har. Vi leker mera med språket och utmanar barnen språkligt. I denna ålder börjar barnen utveckla skriftspråket med att kunna skiva sitt namn och bli mera intresserade av bokstäver och siffror. Utbildningen har en mer utmanande aktivitet inom vår profil Naturvetenskap och Teknik. Utbildningen kan som ex diskutera ytspänning, vad kan flyta och sjunka på vattnen.
De får även gå i väg till olika parker och muséer och upptäcka Stockholm på olika sätt.

Vi har en väl avvägd dagsrytm med frukost 7:30 lunch 11:00 vila och mellanmål 14:00. Övriga tider är vi ute eller inne och har utbildning för barnen.