En dag på Skattkammaren

Vi öppnar förskolan 7.00
För dem som har behov serverar vi frukost 7.30-8.00
Från ca 8.00 är vi ute
9.00 Verksamheten startar med ute-/inneaktiviteter
Klockan 11.00 äter vi lunch
14.00 Mellanmål
Efter mellanmålet har vi ute/inne aktiviteter
Förskolan stänger 17.15