Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Du kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” eller vända dig direkt till rektor på adressen forskolechef@fskskattkammaren.se.

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: huvudman@tivoliforskolor.se

Om du inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00

Vi förespråkar en öppen dialog och högt i tak.